SAKE

JUNMAI DAIGINJO

Dassai 23 “Otter Festival”

Dassai 50

Tama no Hikari “Brillant Jade”

TEMPERATURE

Room/Cold

Room/Cold

Room/Cold

S.M.V

+3.0

+1.0

+3.5

300ml

300ml

300ml

118

57

43

JUNMAI GINJO

Masumi Ki-Ippon

Momokawa Diamond

Hakutsuru “White Crane”

Room/Cold

Room/Cold

Room/Cold/Warm

+5.0

+4.0

+3.0

720ml

750ml

300ml

69

56

23

JUNMAI

Ozaki Dry

Room/Cold/Warm

+8.0

4oz/8oz/25oz

6/11/34

HONJOZO

Kubota Senju

Room/Cold/Warm

+6.0

720ml

75

NIGORI – UNFILTERED SAKE

Tozai Snow Maiden

Sayuri “Little Lilly”

Room/Cold

Room/Cold

+6.5

-11.0

300ml

300ml

35

21

FLAVORED SAKE

Yama Yuzu Shibori Sake

Momo “Peach” Sake

Ikezo Yuzu / Peach Jelly Sake

Cold

Cold

Cold

-10.0

-10.0

-5.0

720ml

300ml

180ml

70

35

12

PLUM WINE

Choya

Takara

Room/Cold

Room/Cold

-15.0

-20.0

2oz/700ml

5oz/750ml

9/80

9/40